• راهنمای نگارش مقاله

  فایل word راهنمای مقالات از طریق لینک زیر قابل دانلود است:

  /WebUsers/tademam/Uploads/1401052414064694050.docx

  از کلیه اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران محترم درخواست می شود که نکات ذیل را در تدوین  مقاله مورد توجه قرار دهند.

  نکته مهم: از زدن اینتر برای رفتن به صحفه بعدی اجتناب شود.

  با توجه به اینکه بعد از ارسال مقاله، مقاله ویرایش خواهد شد از زدن اینتر برای رفتن به صحفه بعدی اجتناب شود و از دکمه های ترکیبی (Ctrl+Enter) استفاده شود.

   ساختار مقاله باید دارای بخش هایی چون:  عنوان، چکیده، مقدمه، متن، نتیجه گیری وفهرست منابع باشد.

   (عنوان مقاله : فونت B Titr - اندازه 14 - پررنگ)

   نام و نام خانوادگي نويسنده اول (فونت B Zar - اندازه 13 - پررنگ)1 ، نام و نام خانوادگي نويسنده دوم (فونت B Zar - اندازه 13 - پررنگ)2 ، ......

  1-وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Zar- اندازه 13)

  آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

  2-وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Zar- اندازه 13)

  آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

  ..........

  چکیده (فونتB Zar  - اندازه 13 - پررنگ)

  چکیده مقاله شامل: خلاصه ای ازموضوع مقاله، روش تحقیق و نتیجه گیری کلی (یافته های مهم تحقیق ) است در متن چكيده بايد مستقیما به مسئلة مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، يافته‌‌ها و نتایج اشاره شود. متن چكيده با فونت (B Zar - اندازه 12) و با يک خط فاصله نوشته شود. طول چكيده در مقاله نباید كمتر از 100 كلمه و بيشتر از 300 كلمه باشد. چكيده بايد كامل و فقط در يك پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده خودداري گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.  

  واژگان كليدي: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (فونتB Zar  - اندازه 13)

   

  مقدمه (فونت B Zar - اندازه 13 - پررنگ)

  مقدمه مقاله در چند پاراگراف تهیه شود که در آن مسأله پژوهش، اهمیت موضوع، روش پژوهش، اهداف وسوال های  پژوهش شرح داده شود و در نهایت در پاراگراف آخر توضیح دهید، خواننده در مقاله با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد؛ اما نتیجه گیری از مباحث به عمل نیاورید. بعضاً ارائه مبانی نظری پژوهش در قسمت مقدمه صورت می گیرد، اما ارائه آن به صورت مستقل در متن تحقیق بلامانع است. منظور از مبانی نظری، ارائه تعاریف و مفاهیم بکاررفته در پژوهش است که براساس مطالعات معتبر صورت می گیرد، علاوه بر آنکه به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً توسط پژوهشگران دیگر صورت گرفته پرداخته می شود.

  متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت B Zar - اندازة 13 - تك فاصله تهيه شود.

  مقالات بايد در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد (2007 یا MS-Word - 2010) ارسال گردد.

  عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Zar و اندازه 13- پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تايپ شود. تنظيمات صفحه «پیش فرض همین نمونه است؛ عنوان14  B nazaninپررنگ».

  طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد حداقل از 15صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بيشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (محمودی، 1393) و برای منبع انگلیسی: (Kumar, 2014). از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.

   روش تحقيق (فونت B Zar - اندازه 13 - پررنگ)

  در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي‌شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند).

   يافته ها (فونت B Zar - اندازه 13 - پررنگ)

  تجزیه و تحلیل یافته ها، یکی از دیگراجزای یک مقاله علمی است که محقق با توجه به روش های آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش می پردازد. البته در پژوهش های توصیفی- تحلیلی،   محقق مطالب اصلی تحقیق را با ذکر دلائل نقلی و عقلی و طی چند قسمت و برحسب اولویت واهمیت طرح مباحث، ساماندهی و ارائه می کند.

  نکته قابل توجه، آنکه  متن مقاله (اعم از مبانی نظری و تجزیه و تحلیل یافته ها) باید دارای سیر منطقی و نیز تبیین و تحلیل موضوع منطبق با اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری باشد.

  در اين بخش، يافته هاي پژوهش گزارش مي شود. يافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصيف و تحليل داده‌ها باشد.   

   جداول، شكل ها و نمودارها  

  هر جدول، شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط چين با قلم B Zar – فونت 10 پررنگ تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري ‌شود (عنوان جداول، در بالاي جدول و عنوان شكل ها و نمودارها، در پایين آن نوشته شود.). نمودارها و شکل ها مي توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند، اما در هر دو صورت، جزييات آن ها باید قابل تشخيص باشد. در متن مقاله بايد به همة جداول، شكل ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شكل زير» اجتناب گردد. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها و كميت‌ها به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر جدول، شكل و نمودار بايد در وسط صفحه و با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار داده شود.  

   فرمول‌ها و روابط رياضي

  متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به كار رفته در آنها با فونت Times New Roman ، با اندازه 10 کم رنگ تايپ شوند. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند.

   بحث و نتيجه‌گيري (فونت B Zar - اندازه 13 - پررنگ)

  هرمقاله باید دارای نتیجه گیری دقیق وصحیحی از گام ها و دستاورد های پژوهش،کاربرد علمی یافته ها و نیز پیشنهادهای احتمالی همراه باشد و نكات مهم انجام شده در كار، به صورت خلاصه توضيح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي نمايد که  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است. در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.

   

  منابع (فونت B Zar - اندازه 13 - پررنگ)

  در سراسر متن، هر گاه نویسنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بیانات مقام معظم رهبری نقل قول می کند، ارجاع به نقل قول از معظم له باید به طور کامل به این شکل آورده شود. مثال: (بیانات در دیدار مسئولان نظام 18/5/1388)

  منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد (APA) ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Zar – اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد.

   - منابع داخل متن:

  مقاله منبع

  فارسی

  انگلیسی

  یک نویسنده

  (علوی، 1393)

  (Chandra, 2014)

  دو نویسنده

  (علوی و احمدی، 1393)

  (Chandra and Kumar, 2014)

  بیشتر از دو نویسنده

  (علوی و همکاران، 1393)

  (Chandra et al, 2014)

   

  - منابع انتهای مقاله:

  حافظ نیا، محمدرضا، 1388، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت

  فقیهی، ابوالحسن و موسوی کاشی، زهره، مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1389، 126-107

  نجمی نیا، رضا، صالحی، محمدرضا، بررسی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای بیمه استان اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، مهر 1391

  Camisón, César. And Villar-López, Ana. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory and learning capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management. 40 (2011). 1294–1304

  Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012).Toward creating competitive advantage with logistics information technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35

   جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

  عنوان

  قلم (فونت)

  اندازه

  نوع قلم

  عنوان مقاله

  B titr

  14

  پررنگ

  نام و نام خانوادگي

  B Zar

  13

  پررنگ

  مشخصات نويسندگان

  B Zar

  13

  نازک

  نشانی پست الکترونيکي نويسندگان

  Times New Roman

  10

  نازک

  عنوان بخش­ها

  B Zar

  13

  پررنگ

  عنوان زير بخش­ها

  B Zar

  13

  پررنگ

  متن چکيده و واژگان کليدي

  B Zar

  13

  نازک

  متن اصلي

  B Zar

  13

  نازک

  زير نويس فارسي

  B Zar

  10

  نازک

  زير نويس لاتين

  Times New Roman

  10

  نازک

  عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

  B Zar

  11

  پررنگ

  متن فارسي درون جدول ها

  B Zar

  11

  نازک

  متن لاتين درون جدول ها

  Times New Roman

  10

  نازک

  منابع و مراجع فارسي

  B Zar

  13

  پر رنگ

  منابع و مراجع لاتين

  Times New Roman

  11

  نازک

  شرط پذیرش مقاله ها رعایت اصول فوق و نگارش در حوزه اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)  می‌باشد.

    ذکر مشخصات فردی نویسنده – نشانی پستی- مدرک تحصیلی – شماره تماس الزامی است